dp-Palau neix el 1990 amb la finalitat de donar servei en el camp de la retolació publicitària, i a la decoració comercial amb la tècnica de l´aerografia, aleshores gens coneguda aquí. Malgrat que en els orígens, la columna vertebral de tots els treballs era l´aerografia., actualment i degut a les noves aplicacions informàtiques, l´aerografia només és usada en els treballs manuals de decoracions personalitzades..
Per tal d´oferir un millor servei , dp-Palau es divideix bàsicament en dues vessants:
D´una banda la rotulació publicitària i de l´altra l´aerografia creativa.

Disseny Palau, 2011  /  Condicions d'us del web